Lilia StrîmbanuBine e, atunci să fie
Fără rău și fără ură,
Este ca o alifie
Drept că are și măsură.

Binele mai rar se-ntîmplă,
Unii nici nu-l recunosc,
Are o formulă simplă
Taină ce puțini cunosc.

El nu strigă-n gura mare
Cerînd să-l aplaudăm,
Nu necesit-afirmare
Meritul să-i confirmăm.

Doar șoptește cu sfială:
E puțin ce am făcut,
Poate-i ziua specială,
De aș fi putut mai mult.

Asta-mi e menirea-n lume,
Să ajut așa cum pot
Și confirm că sunt anume
Al răului antidot.

Eu îi sunt dușman de moarte,
Dar și frate totodată,
Însă pace între soarte
Nu vom face niciodată!

BINE, RAUet cetera