Lilia Strîmbanu{octombrie 19, 2009}   Indexările în sfera socială

Articolul 1 din Legea privind indexarea veniturilor băneşti ale populaţiei prevede: ” Indexarea veniturolor băneşti ale populaţiei înseamnăp recuperarea deplină sau parţială a pierderilor din veniturile populaţiei cauzate de majorarea preţurilor şi  tarifelor la mărfurilşe de consum şi la servicii şi constituie un mecxanism permanent de corectare automată a veniturilor băneşti curente ale populaţiei „. Astfel coeficientul de indexare se stabileşte în funcţie de creşterea indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, adică de inflaţie. Din sfera socială fac parte următoarele venituri salarii, pensii, burse, indemnizaţii,ş.a. Indexarea pensiilor, de exemplu, se efectuează în fiecare an la 1 aprilie, începînd din 2003, în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări de stat.

Dacă am înţeles corect, ceea ce unii politicieni numesc mărirea pensiilor şi salariilor este, de  fapt, indexarea lor în dependenţă de rata inflaţiei, acţiune prevăzută şi obligatorie prin lege.

Reclame


et cetera